post

Centralna tema „Vodene površine planete Zemlje“ – I deo

Polako se zaokružuje priča leta i letnjih aktivnosti. Centralna tema kojom smo se bavili bila je „Vodene površine panete zemlje“.
Razgovarali smo o tome šta je to kruženje vode u prirodi; šta su to tekuće i stajaće vode; izvori, potoci, reke, mora, okeani, bare, jezera. Koje su odlike ovih vodenih površina naše plave planete.