post

Centralna tema „Vodene površine planete Zemlje“ – II deo

Imenovali smo reke, jezera naše zemlje; mora za koja smo čuli, posetili, upoznavali nova. Saznali smo šta su to stene, planine; kako nastaje pesak, šljunak; šta je to plima a šta oseka. Priču smo obogatili eksperimentima i eksperimentalnim likovnim igrama.
Proveravali smo agregatna stanja vode; šta u njoj pliva a šta tone; št se u tečnosi različitih gustina ne mešaju.