post

Kulture dece sveta

U narednom period, od septembra, planiramo bogaćenje saznanjima o tome kako žive deca u drugim delovima sveta putem teme “Kultura dece sveta”. Radićemo na asocijativnom mišljenju putem simbola, zastava.