Psihološke radionice

Važnost čulnih funkcija

Čula su nam kontakt funkcije i kroz njih mi ostvarujemo kontakt sa drugima. Neophodno je razvijati svesnost o tome šta vidimo i čujemo, dodirujemo, mirišemo, testiramo ukusom. Fokusiranjem na sva čula mi razvijamo svoju svesnost o emocijama.

Psihički život deteta

Psihički život deteta je veoma osetljiva oblast. Dete je veoma zavisno od okoline i način na koji se ponaša, kako se oseća i kako formira sliku o sebi bitno zavisi od toga kakvu su mu sredinu obezbedili odrasli. Iz tog razloga je važno da odrasli razvijaju što veću osetljivost za potrebe deteta: potrebu za zaštitom, pažnjom, fizičkom i emocionalnom bliskošću, kao i osetljivost za važne situacije u životu deteta: odvajanje od roditelja, fizičko povređivanje, okrivljavanje, osećaj krivice, nedostatak kretanja, istraživanja, negiranje, samostalnost.

Roditeljstvo se uči!

Najveća motivacija za učenje jeste želja da nam deca dosegnu one visine koje im pripadaju! Neosporivo je važna naša svesnost o tome ko smo mi, šta je ono što želimo da od nas damo našoj deci, a šta ne želimo, šta su naše vrednosti, a od čega težimo da odustanemo. Ne postoji jasan pogled u dete, ako mu ne prethodi pogled u sebe, jer mi smo model koje dete prati hteli mi to ili ne.