Plan i program

  • Radno vreme vrtića je od 07:30h – 18h
  • Celodnevni i poludnevni boravak za decu uzrasta 1 – 7 godina
  • Vrtić radi tokom cele godine osim za vreme državnih praznika

Deca u vrtiću mogu imati doručak, užinu i ručak, a roditelji mogu da biraju vrstu i broj obroka koji žele za svoje dete.

Broj dece po grupama se kreće od 8 – 12.

U zavisnosti od teme koju obrađujemo u radu sa decom predviđene su posete pozorištima, muzejima, kulturnim ustanovama u peridu od oktobra do maja tekuće školske godine.

U režim dana je obavezno uključena šetnja ili rad u prirodi u trajanju od najmanje jednog sata (trajanje šetnje, sankanja, zavisno od vremenskih uslova).

Radionice u vrtiću traju od 30-50 minuta za decu starijeg uzrasta i od 15-25 minuta za decu mlađeg uzrasta.

U toku godine u vrtiću je predviđena školica u prirodi van Beograda, u trajanju od tri do sedam dana (planina Tara, Palić i slično).

U cilju zdravijeg i boljeg razvoja deteta vrtić „Prozorčić“ organizuje i psihološko savetovalište namenjeno i deci i roditeljima koje vode psihoterapeuti.