RODITELJSTVO SE UČI

Najveća motivacija za učenje jeste želja da nam deca dosegnu one visine koje im pripadaju! Neosporivo je važna naša svesnost o tome ko smo mi, šta je ono što želimo da od nas damo našoj deci, a šta ne želimo, šta su naše vrednosti, a od čega težimo da odustanemo.

VIŠE